od 4 do 7 na stacji 1080AM
Kurs Walut NBP
Waluta Kurs
USD USD 3.7566 PLN
CAD CAD 2.9196 PLN
EUR EUR 4.5479 PLN
GBP GBP 5.127 PLN
JPY JPY 0.03601 PLN
pomocmisyjna.com
Towarzystwo Opieki

ŻELAZNY Krystian Zbigniew

Wy­wiad z Kry­stia­nem Że­laz­nym
Kan­dy­dat do Se­jmu RP (okręg war­szaw­ski)
Kon­fe­de­ra­cja Wol­ność i Nie­pod­leg­łość poz. nr 15


Radio nowe okno
tekst alternatywny
Radio Polonii 2000