od 4 do 7 na stacji 1080AM
Kurs Walut NBP
Waluta Kurs
USD USD 3.7699 PLN
CAD CAD 2.9471 PLN
EUR EUR 4.5473 PLN
GBP GBP 5.1002 PLN
JPY JPY 0.036314 PLN
pomocmisyjna.com
Towarzystwo Opieki

PROTEST POD KONSULATEM

Protestowali przedstawiciele KOD oraz Kluby Gazety Polskiej Chicago 2 oraz przyjaciele.
Materiał wykonały redakcje Radia Polonii 2000 i Kuriera Chicago

Radio nowe okno
tekst alternatywny
Radio Polonii 2000